Susunan Pengurus Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Komisariat Daerah Cirebon Periode 2019 - 2022

Susunan Pengurus Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Komisariat Daerah Cirebon Periode 2019 - 2022

PENASEHAT

Ketua      : Dr. Drs. H. Mukarto Siswayo, M.Si

Anggota  : 1. Prof. Dr. H. Rochanda Wiradinata, MP

                  2. Prof. Dr. Hj. Ida Rosnidah, SE, MM, Ak. CA

                  3. Dr. Drs. H. Endjang Naffandy, M.Si

PENGURUS

Ketua: Dr. H. Achmad Faqih, SP., MM

Wakil Ketua I Wachdijono, SP, MP, MM

Wakil Ketua II Ir. Andung Rochmat Hudaya, M.EP

 

SekretarisYayat Rahmat Hidayat, SP, M.Agr 

Wakil Sekretaris: Hilmi Awalu Faizien, SP

 

BendaharaDina Dwirayani, SP, M.EP

Wakil Bendahara: Mutia Intan Savitri H, SP, M.Si

 

Sekretaris EksekutifSiti Aisyah, SP, MM

 

Bidang Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan

Ketua     Dr. Ir. Iman Sungkawa, MM

AnggotaMoh. Yudi Mahadianto, SE, MM

                Jaka Sulaksana, SP, M.Si, Ph.D

                Ir. I Ketut Sukanata, MM

                Ir. Zaenal Muttaqin, M.Si

                Iin Retno Ningsih, SP

 

Bidang Profesi

Ketua      Dr. Ir. Yoyo Sunaryo N, MS

Anggota Ir. Subandi Nur, MP

                 Farida Mardhatilla, S.Pt, M.Si

                 Dodi Budirokhman, SP, M.TA

                 Ir. R. Eviyati, MS

                 Siti Wahana, SP, MM

                 Ir. Fitri Nurlia Sari, MP

 

Bidang Kerjasama dan Usaha

Ketua      Dr. Dwi Purnomo, STP, M.Si

Anggota : Ir. Ahmad Jaeroni, MM

                 Dedi Mohammad Siddik, S.HI, M.DPl, MA

                 Sucipto Adikarna, SP

                 Novi Sugesti, SP

                 Adi Darma Sagita, SP